Home

Achtergrond

Apart van aandeel activeren van levering- of teeltcontract is niet mogelijk

Er is geen afschrijving mogelijk op aandelen in een coöperatie die de afzet van aardappelen garandeert. Dat heeft het Gerechtshof van Leeuwarden bepaald.

Een agrariër die deel uitmaakte van een maatschap had op zijn balans van 1 mei 1999 aandelen in een coöperatie geactiveerd voor 67.499,81 euro. In het boekjaar van 1 mei 1999 tot 1 mei 2000 had de maatschap 13.499,96 euro ten laste van de winst geboekt, waarvan de helft bij de agrariër in aftrek op zijn fiscale winst was gekomen.

Die aftrek had er mee te maken dat de coöperatie aan de maatschap tot en met 2007 de afzet van zetmeel, in de vorm van aardappelen garandeerde. De boer is van mening dat het aandeel en het leveringscontract apart geactiveerd en gewaardeerd moeten worden en dat op de laatste twee kan worden afgeschreven. Volgens hem is de situatie vergelijkbaar met een boer die melk- of suikerquotum heeft.

De inspecteur van de belastingdienst is van mening dat scheiden van het leveringscontract en het teeltcontract niet kan. Daarnaast zijn de situaties waarin dergelijke quota van een boer zelf zijn, volgens hem geheel onvergelijkbaar met de voorliggende casus.

Het apart van het aandeel activeren van een levering- of teeltcontract kan ook volgens het Gerechtshof van Leeuwarden niet. Het zijn aan het aandeel verbonden rechten en dus medebepalend voor de waarde van het aandeel. Er kan dan ook niet op worden afgeschreven. Het is verder niet aannemelijk dat er sprake is van vermindering van de gebruikswaarde of bedrijfswaarde van de aandelen zodat afwaardering van de aandelen niet mogelijk is.

Een vergelijking met een boer met melk- of suikerquotum gaat volgens het Hof ook niet op. Dergelijke quota zijn van een boer zelf en dat is geheel onvergelijkbaar met deze casus. Zelfs bij een vergelijkbare situatie zou er volgens het Hof geen andere zienswijze mogelijk zijn dan die van de inspecteur van de belastingdienst.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.