Home

Achtergrond

Andere referentieperiode SAN-pakketten

Een aantal boeren dat deelneemt aan de regeling Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN) kan kiezen voor een andere referentieperiode voor de bedrijfstoeslagenregeling. Het gaat om ondernemers die voor een gedeelte van hun grond het pakket faunaranden of hamsters hebben afgesloten.

Op deze gronden heeft in de referentieperiode geen premiewaardige teelt plaatsgehad. Dat betekent dat hiermee ook niks is opgebouwd voor de berekening van de toeslagrechten. Boeren kunnen in een dergelijk geval kiezen voor de referentieperiode 1997-1999. De toeslagrechten worden dan voor het hele bedrijf opnieuw berekend.

Ondernemers die tijdens de referentieperiode een faunaranden- of hamsterpakket hadden, worden door Dienst Regelingen benaderd met dit alternatief. Zij hoeven dus zelf geen contact op te nemen. Het is overigens niet verplicht gebruik te maken van de nieuwe berekeningsmethode.

Doordat er gerekend wordt met verschillende referentieperioden kan DR niet garanderen dat alle betalingen zoals gepland eind 2006 plaatshebben. Uitloop tot in het tweede kwartaal van volgend jaar is mogelijk, aldus de uitvoeringsinstantie van LNV.

Lees ook Extra subsidie voor natuurboer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.