Home

Achtergrond

Afwikkelen S&O-subsidie uiterlijk in april

Bedrijven die vorig jaar subsidie hebben ontvangen voor Speur- & Ontwikkelingswerk (S&O) moeten de administratie hierover binnenkort afwikkelen. Aanvragen die betrekking hebben op loonkosten moeten voor 30 april zijn afgerond. Voor de zelfstandigenaftrek geldt de uiterste datum van 31 maart.

Boeren en tuinders die een aanvragen hebben gedaan met betrekking tot loonkosten hebben het afgelopen jaar al afdrachtverminderingen kunnen toepassen op de betaling van belasting en sociale premies. Voor hen staan er nu nog twee verplichtingen op het programma. Ten eerste moeten zij de administratieve verslaglegging afronden volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Daarnaast moeten zij de definitieve afrekening van de S&O-afdrachtverminderingen voor 30 april indienen bij de Belastingdienst.

Voor zelfstandige ondernemers ligt dat iets anders. Ook zij moeten de administratieve verslaglegging afronden, maar de deadline voor indiening bij de Belastingdienst ligt eerder. Zelfstandigen moeten de afrekening van de S&O-aftrek als onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting voor 1 april opgeven.

Voor ondernemers die dit jaar subsidie willen aanvragen voor S&O-projecten bestaan er twee mogelijkheden. Boeren en tuinders die vorig jaar geen gebruik gemaakt hebben van de regeling, kunnen uiterlijk een maand voor aanvang van de projectperiode een verzoek tot deelname indienen. Ondernemers die vorig jaar een aanvraag hebben gedaan voor 2006 wordt op de oude wijze behandeld. Voor de tweede helft van dit jaar kunnen aanvullende aanvragen worden gedaan. Die moeten dan wel uiterlijk op 31 mei bij uitvoeringsinstantie SenterNovem binnen zijn.

De S&O-regeling is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer te laten investeren in vernieuwing. Ook agrariërs die geld steken in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van klassieke veredeling, kunnen daarvan profiteren. Een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk wordt op grond van deze regeling vergoed.

Lees ook Urenadministratie S&O-arbeid vervalt
Naslag Alles over de S&O-regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.