Home

Achtergrond

Afschotontheffing alleen als er geen alternatieven zijn

Een provincie mag pas een afschotontheffing verlenen als zij aannemelijk heeft gemaakt dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn om landbouwschade te voorkomen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.

De Faunabescherming had een zaak aangespannen tegen de provincie Noord – Holland. Deze provincie had begin 2005 ontheffingen verleend voor het schieten van zwanen en ganzen tijdens de zomermaanden en wilde eenden, hazen, konijnen, vossen en eksters tot 1 januari 2008.

De provincie had echter geen onderbouwing gegeven dat alle alternatieven om schade te voorkomen niet werken. De ontheffing is daarom vernietigd. De rechtbank besloot ook dat de beoordeling of er effectieve alternatieven zijn niet aan de faunabeheereenheid, oftewel de jager, mag worden overgelaten. De provincie is hier dus nalatig geweest.

De ontheffing voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en smienten tijdens de wintermaanden is door de Haarlemse rechtbank geschorst. De provincie had niet aangetoond dat deze in Nederland overwinterende trekvogels in de hele provincie belangrijke schade aanrichten.

De provincie beriep zich op het feit dat ze slechts rijksbeleid uitvoert. Minister Veerman heeft namelijk bepaalt dat buiten het aangewezen foerageergebied er gejaagd mag worden op de grauwe ganzen, kolganzen en smienten. De rechtbank oordeelde echter dat dit rijksbeleid voor de provincie Noord – Holland in strijd is met de Flora en faunawet.

Lees ook Schadebestrijding door provincie mag alleen met mate
Lees ook Flora en faunawet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.