Home

Achtergrond

15 miljoen euro voor aanschaf luchtwassers

Het kabinet stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor een investeringssubsidie voor de aanschaf van luchtwassers in de intensieve veehouderij. Aan onderzoek en ontwikkeling van deze technieken wordt in de periode tot aan 2010 in totaal 10 miljoen euro besteed. Dat schrijft minister Winsemius van VROM in antwoord op Kamervragen.

Wanneer de regeling pricies ingaat is nog niet bekend. Het kabinet zet momenteel in op de verdere ontwikkeling en toepassing van zogeheten gecombineerde luchtwassers. Zo’n luchtwasser vermindert de uitstoot van fijn stof en ammoniak en de stank van mechanisch geventileerde stallen aanzienlijk. De intensieve veehouderij veroorzaakt ongeveer 20% van de uitstoot van fijn stof in Nederland.

VROM en het ministerie van Landbouw hadden begin 2006 het programma Luchtwassers opgezet om nieuwe technieken die de uitstoot van luchtvervuiling tegen gaan, waaronder de luchtwassers, versneld in te voeren. Het programma richtte zich ook op technische innovatie, vooral gericht op het milieu zoals bijvoorbeeld zuiniger energiegebruik.

De investeringskosten voor gecombineerde luchtwassers zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de kosten. Ten opzichte van de gangbare emissie arme stalsystemen worden de meerkosten voor gecombineerde luchtwassers geraamd op 55 euro per zeugenplaats, 12 euro per vleesvarkenplaats, 1,70 euro per vleeskuikenplaats en 1,30 euro per henplaats.

Lees ook Van Geel: nog dit jaar subsidie luchtwassers
Lees ook Subsidie luchtwassers vanaf volgend jaar

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.