Home

Achtergrond

Wettelijke varkensstaleisen rechtvaardigen voorziening niet zonder meer

De wettelijke varkensstaleisen uit het Varkensbesluit rechtvaardigen het ten laste van de winst brengen van een voorziening niet zonder meer. Dat heeft de Rechtbank van Breda bepaald. Een kostenegalisatiereserve in verband met toekomstig onderhoud aan de stallen is wel toegestaan.

Een boer exploiteert vanaf 1994 in maatschapverband een varkenshouderij. In het kader van het zogenaamde Varkensbesluit dienen de varkensstallen uiterlijk 1 januari 2008 aangepast te zijn. Dit besluit geeft regels met betrekking tot het welzijn van varkens met betrekking tot: het beschikbare staloppervlakte, de maximale grootte van de roostervloer ten opzichte van de dichte vloer, de maximale spleetbreedte tussen de roosterbalken, de lichtintensiteit en de voedersystemen.

De boer heeft door een firma een offerte laten maken voor de totale kosten van de aanpassingen. De offerte die hij in 2002 ontving gaf aan dat 682.000 euro geïnvesteerd moest worden om aan de welzijnseisen van 2008 te kunnen voldoen. In het jaar 2000 bracht de boer een dotatie aan de voorziening varkensbesluit ten laste van de winst.

De inspecteur van de belastingdienst staat dit niet toe. Er kan volgens hem namelijk geen voorziening gevormd worden voor toekomstige bedrijfsuitoefening. Een inhaaldotatie op grond van het Besluit van 4 januari 2001 is niet mogelijk omdat inhaal slechts is toegestaan ten aanzien van dotaties aan voorzieningen.

Ook de Rechtbank van Breda is van mening dat de boer niet aannemelijk heeft kunnen maken dat in het jaar 2000 reeds sprake was van een concreet voornemen om over te gaan tot aanpassing van de stallen. Dat bleek volgens haar voor het eerst pas uit de offerte van 2002. Dat betekende dat er in 2000 nog geen sprake was van een redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven zich zouden voordoen.

De boer kon in 2000 dus ook niet ten laste van de winst een voorziening doteren. Dat het varkensbesluit in 2000 al bestond doet hier niets aan af. De inspecteur van de belastingdienst en ook de Rechtbank hebben geconcludeerd dat een kostenegalisatiereserve wel kan worden gevormd voor de kosten van het onderhoud aan de varkensstallen.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.