Home

Achtergrond

Voorschot slachtpremieregeling uitbetaald

Dienst Regelingen gaat in opdracht van de Produktschappen Vee, Vlees en Eieren een eerste voorschotbetaling van 60 procent in het kader van de slachtpremieregeling voor kalveren uitbetalen. Het gaat om een betaling van 21,2 miljoen euro over kalveren die zijn geslacht in de eerste drie kwartalen van 2006.

De kalverhouders hebben hierover onlangs een nota van de PVE ontvangen. Het is de verwachting van de Productschappen dat het aantal premiewaardige kalveren dit jaar de één miljoen stuks benaderen of wellicht overstijgen.

Dit aantal en het feit dat ook voor premiejaar 2006 een plafond van 40,3 miljoen euro geldt, betekent dat niet het volledige premiebedrag van 50 euro per kalf zal worden uitbetaald in juni 2007. Bij meer duidelijkheid over het definitieve premiebedrag per kalf, zullen de PVE dat bekendmaken.

Sinds 16 oktober 2006 is DR van het ministerie van LNV het enige erkende betaalorgaan in Nederland. De PVE blijft verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag voor kalverslachtpremie en de beslissing daarover. Besluiten, nota’s, en eventuele andere correspondentie over de kalverslachtpremie blijft van de PVE komen.

Meer informatie Bekendmaking op site Productschap Vee, Vlees en Eieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.