Home

Achtergrond

Verkrijging cultuurgrond vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Het kabinet wil de verkrijging van alle cultuurgrond die bestemd is voor toepassing in de landbouw, vrijstellen van overdrachtsbelasting. Dat blijkt uit een brief van minister Zalm van Financiën waarin hij ingaat op vragen vanuit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Werken aan Winst.

Om misbruik van de cultuurgrondvrijstelling te voorkomen wordt de eis gesteld dat de grond nog gedurende 10 jaar in de landbouw wordt gebruikt. Zalm schrijft zo een einde te willen maken aan een wirwar van bestaande vrijstellingen in de agrarische sfeer met ieder hun eigen zeer specifieke en ingewikkelde voorwaarde.

Een wijziging van het bestemmingsplan hoeft bijvoorbeeld niet te betekenen dat alle in deze termijn genoten vrijstellingen op grond van de cultuurgrondvrijstelling komen te vervallen. Dat gebeurd alleen als de grond binnen de termijn van 10 jaar niet meer als landbouwgrond gebruikt wordt.

Verkopers kunnen volgens Zalm op een eenvoudige manier financiële risico’s uitsluiten door een kettingbeding in de koopovereenkomst op te nemen. Zo kunnen ze aan de verplichtingen blijven voldoen.

Omdat de bouw van agrarische bedrijfsopstallen gezien kan worden als passend binnen een agrarisch bedrijf kan ook hier heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven. Ook al is de grond niet langer in gebruik als cultuurgrond. Om de drempel voor agrarisch natuurbeheer weg te nemen geldt de vrijstelling ook wanneer de grond een natuurbestemming krijgt.

Er is geen uitzondering in de vrijstelling opgenomen voor wijziging van grondgebruik bij overheidsingrijpen binnen de tienjaarstermijn. In die situatie wordt de overdrachtsbelasting in de verkoopprijs verwerkt, schrijft Zalm.

Meer informatie Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota Werken aan winst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.