Home

Achtergrond

Veerman vindt EU-premies energieteelt weinig zinvol

Minister Veerman van LNV betwijfelt het nut van Europese premies voor energiegewassen. Het Europese landbouwbeleid zal zich volgens hem meer moeten richten op vraagbevordering en onderzoek naar nieuwe technologieën. Dat blijkt uit een brief van de landbouwminister aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie beschouwt bio-energie als een kans voor boeren die door de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gedwongen zijn zich op nieuwe markten te oriënteren. Voor de doelstelling van 12 procent duurzame energie in 2010 is een verdubbeling van het aandeel bio-energie nodig.

Volgens Veerman zal deze doelstelling echter niet bereikt worden. Ook niet door de nieuwe lidstaten. Die kunnen wel een substantieel areaal energiegewassen leveren, maar niet voldoende om in de behoefte van Europa te voorzien.

De premie blijkt bovendien voor een groot gedeelte niet door boeren te worden geïnd. Dit geeft aan dat de premie niet nodig is als stimulans voor de productie van energiegewassen. Het is volgens Veerman ook de vraag of de administratieve lastendruk die ermee gemoeid is, proportioneel is met het oog op de hoogte van de premie. Hij zal zich overigens niet verzetten tegen uitbreiding van het aantal te subsidiëren hectares.

Verder kunnen biobrandstoffen zelfs tegen de huidige hoge olieprijzen nog niet concurrerend zijn. Alleen Brazilië lukt het om uit rietsuiker bio-ethanol te produceren onder de olieprijs. Daarbij komt nog dat grootschalige productie van gewassen voor biobrandstoffen de voedselproductie, het milieu en de biodiversiteit in gevaar kan brengen.

Volgens Veerman is het verstandiger door middle van vraag-sturing de consumptie van bio-energie op te vijzelen. Als voorbeeld noemt hij de Nederlandse bijmengverplichting voor benzine en diesel en de focus op import. Nederland en de EU zouden kunnen investeren in duurzame productie van biomassa in ontwikkelingslanden.

Meer informatie Brief Veerman aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.