Home

Achtergrond

Unieke Kansen Regeling open gesteld

Er is 15 miljoen euro uitgetrokken om projecten waarin Nederlandse marktpartijen en niet-marktpartijen samenwerken aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding te stimuleren. Dat heeft SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie, bekend gemaakt.

De zogenaamde Unieke Kansen Regeling is open gesteld van 9 november 2006 tot en met 11 januari 2007. De nadruk ligt op versnelde marktintroductie van technieken die bijdragen aan de energietransitie. De regeling stimuleert de onrendabele top van projecten, tot een maximum van 40 procent van de extra investeringen. De maximum subsidie bedraagt 4 miljoen euro per project.

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten in concurrentie op aspecten als kwaliteit van de coalitie, herhalingspotentieel, de verwachte bijdrage aan de verduurzaming en de impact op sociale aspecten. Er zijn vijf thema’s waarbinnen een project moet passen. De thema’s zijn: efficiënt en groen gas, ketenefficiency, groene grondstoffen, alternatieve motorbrandstoffen en duurzame elektriciteit.

Meer informatie Bekendmaking op site SenterNovem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.