Home

Achtergrond

Tweede Kamer stemt in met wijziging van overgangstermijnen in AMvB Huisvesting

De motie van kamerlid Ger Koopmans (CDA) om de datum van 30 oktober 2007 uit het Besluit Huisvesting te schrappen is door de Tweede Kamer geaccepteerd. In dit besluit staat geregeld dat IPPC-bedrijven per 30 oktober 2007 moeten worden aangepast aan de maximale emissiewaarden.

In een eerdere brief heeft staatssecretaris Van Geel (VROM) al te kennen gegeven het Besluit Huisvesting aan te willen passen zoals gevraagd in de motie. Ook het verzoek om de overgangstermijnen voor bestaande, niet-IPPC bedrijven in Besluit huisvesting te verlengen van 2010 tot 2012 (varkens) en 2013 (kippen) is aangenomen.

Van Geel heeft aangegeven dat hij het hiervoor nog te vroeg vindt, omdat het nu nog onzeker is of de europese doelstelling van de NEC-richtlijn (maximaal 128.000 kg ton NH3) kan worden gehaald. Van Geel gaf eerder aan hier pas in 2008 naar wil kijken. Of het Besluit Huisvesting conform deze motie wordt aangepast is dus nog de vraag.

Met het aannemen van deze moties is het Besluit Huisvesting nog niet gewijzigd! Voor een dergelijke wijziging moet namelijk een uitgebreide procedure gevolgd worden. Hier gaat de nodige tijd overheen en het kan zijn dat de wijziging van het Besluit Huisvesting uiteindelijk niet aangenomen wordt.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.