Home

Achtergrond

Toeslag valt mogelijk een stuk lager uit

De inkomenstoeslag die boeren in december ontvangen kan fors lager uitpakken. Daarvoor heeft Dienst Regelingen (DR) gewaarschuwd. De toeslag kan wel 50 procent minder zijn dan boeren verwachten.

De uitvoerende instantie van de overheid weet nog niet hoeveel boeren het treft, maar rekent voorlopig op 10 procent. Deze boeren ontvangen een lager bedrag omdat zij hun toeslagrechten niet volledig kunnen verzilveren. Ze hebben te weinig grond in gebruik waarop de toeslagrechten rusten.

DR loopt hier tegen aan nu de eerste betalingen van toeslagen de deur uitgaan. De dienst is er door verrast. Ze ging er van uit dat boeren beseffen dat ze voldoende grond in gebruik moeten hebben om hun rechten te verzilveren, of dat hun adviseurs ze daarop zouden wijzen. Ze hadden maatregelen kunnen nemen door huren of kopen van grond.

In de maand december zal 70 procent van de boeren de inkomenstoeslag uit betaald krijgen, de overige 30 procent in de eerste maanden van volgend jaar. De uitbetaling bedraagt in normale gevallen 95 procent van het totaal. Vijf procent wordt achtergehouden omdat een deel nodig kan zijn voor de nationale reserve. Het resterende bedrag wordt begin 2007 uitbetaald.

Volgens DR vroeg en vraagt de uitvoering van de regeling heel veel communicatie met de boer, die daarbij ook andere dingen aan zijn hoofd heeft. De Dienst erkent te hebben onderschat dat de bepaling van de toeslagrechten op basis van historische rechten zoveel problemen op zou leveren. Andere hindernis vormden de talloze uitzonderingscategorieën.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.