Home

Achtergrond

Overgangsregeling MEP half november in Staatscourant

De tegemoetkomingsregeling en de overgangsregeling van de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) worden half november in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie kunnen aanvragen voor beide regelingen worden ingediend bij SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie.

De vergoeding is bedoeld voor personen of bedrijven die kosten hebben gemaakt die noodzakelijk zijn om een MEP-aanvraag in te dienen, maar deze aanvraag niet voor 18 augustus hebben ingediend.

De tegemoetskomingsregeling MEP betreft de beleidsregels die de kostenvergoeding regelt, de overgangsregeling MEP is een subsidieregeling voor vergistingsinstallaties. Deze overgangsfaciliteit is gericht op het subsidiëren van het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van kleinschalige vergistingsinstallaties tot 2 MW.

Lees ook Onderzoek naar resultaten MEP
Lees ook Studiemiddag Molens, mest en fiscus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.