Home

Achtergrond

Opbrengst melkquota belast ondanks invoering met inkomensverlies

De opbrengst van de verkoop van melkquota is belast, ook al is de invoering van de superheffing, die gepaard is gegaan met de invoering van de melkquota, met inkomensverlies gepaard gegaan. Dat heeft het Gerechtshof van Den Haag bepaald.

Een boer had tot en met het einde van 2003 een gemengd landbouwbedrijf bestaande uit een (melk)veehouderij en enig akkerbouwactiviteiten. In de maanden oktober en november van dat jaar heeft hij zijn onderneming gedeeltelijk gestaakt, en zijn melkvee en melkquotum verkocht.

Volgens de boer is het onterecht dat hij over de winst van de verkoop van de veehouderijtak van zijn bedrijf belasting moet betalen. Dit omdat zijn bedrijf bij de invoering van de superheffing voor melklevering in 1984 tegen zijn wil is gehalveerd. Dit zou hebben geleid tot een inkomensderving van 22.689 euro per jaar.

De bij de verkoop van melkrechten behaalde winst moet volgens de agrariër worden gezien als een onbelaste schadevergoeding, danwel een onbelaste vergoeding voor gederfde inkomsten van het Rijk.

De inspecteur van de belastingdienst en ook het Gerechtshof van Den Haag zijn het daar echter niet mee eens. Persoonlijke grieven omtrent het onrechtmatig handelen van overheidslichamen kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Het Hof kan niet anders oordelen dan dat het met de verkoop van melkquotum behaalde resultaat tot de te belasten ondernemingswinst van de boer en derhalve tot zijn belastbare inkomen uit werk en woning behoort.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.