Home

Achtergrond

Ontslagvergoeding ten laste van stakingswinst?

Indien een tuinder zijn onderneming staakt, wordt er ook afscheid genomen van het in dienst zijnde personeel. In veel gevallen heeft een personeelslid recht op een ontslagvergoeding. Het is de vraag of deze ontslagvergoeding in het geheel ten laste van de winst gebracht kan worden.

Indien de ontslagvergoeding (gedeeltelijk) toegerekend moet worden aan de onbelaste winst op landbouwgrond is deze ontslagvergoeding voor dat gedeelte niet aftrekbaar. De belastingdienst heeft met een vertegenwoordiging van Westlandse accountantskantoren afgesproken dat een post zal worden geselecteerd om deze rechtsvraag uit te procederen. Het voorgaande kan het beste verduidelijkt worden door middel van een voorbeeld.

Een glastuinder staakt zijn onderneming en behaalt met de staking een onbelaste opbrengst voor de grond van € 900.000 en een belaste opbrengst van € 135.000 voor de opstallen. Daarnaast wordt een opbrengst genoten van € 5.000 bij de verkoop van inventarisgoederen.

Bij de verkoop van de onroerende zaken is de voorwaarde opgenomen dat de verkopende glastuinder zorg zal dragen voor de benodigde ontslagvergunning van het personeelslid. Het dienstverband met de werknemer wordt vervolgens ontbonden en de werknemer ontvangt hiervoor een ontslagvergoeding ter grootte van € 50.000.

Naar de mening van de belastingdienst wordt de ontslagvergoeding van € 50.000 rechtstreeks opgeroepen door de staking van de onderneming. Verder dient bepaald te worden of de ontslagvergoeding in rechtstreeks verband staat met een specifieke opbrengst.

Omdat een dergelijk rechtstreeks verband ontbreekt, dient de ontslagvergoeding naar redelijkheid worden toegerekend aan de diverse stakingsopbrengsten. Een verdeling naar rato van de opbrengsten acht de belastingdienst in zo’n geval de meest redelijke verdeling. Deze stelling is gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad van 11 april 1973, nr. 17 019, BNB 1973/126. Dit heeft tot gevolg dat € 43.270 (900.000 / 1.040.000 x 50.000) van de ontslagvergoeding ten laste van de onbelaste winst dient te worden gebracht.

Het is de vraag of deze uitleg van de fiscus juist is. Vandaar dat er momenteel een proefprocedure wordt opgestart. Het uiteindelijke oordeel is aan de fiscale rechter.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.