Home

Achtergrond

Onderzoek naar resultaten MEP

De Tweede Kamer laat onderzoek doen naar de uitvoering en de resultaten van de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitproductie (MEP). Dit gebeurd op voorstel van de vaste commissie voor Economische Zaken.

Aanleiding voor het onderzoek is de directe beëindiging van de MEP-subsidieregeling in augustus van dit jaar. Ondernemers konden sindsdien geen subsidie meer aanvragen voor projecten waarbij op een milieuvriendelijke manier elektriciteit wordt opgewekt.

De Kamer laat de Algemene Rekenkamer de beoogde en gerealiseerde resultaten en de doelmatigheid van de MEP onderzoeken. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mate waarin de regeling heeft bijgedragen aan innovatie- en technologieontwikkeling. Dit onderzoek zal worden uitbesteed.

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van het nieuwe stimuleringsbeleid voor duurzame elektriciteit dat begin volgend jaar moet plaatsvinden. Het streven is om 1 april te beschikken over de uitkomsten van beide onderzoeken.

Lees ook Schrappen MEP-subsidie niet onmiskenbaar onrechtmatig
Lees ook Studiemiddag Molens, mest en fiscus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.