Home

Achtergrond

NMV verwacht lagere reductie van ammoniakuitstoot dan VROM

Emissiearme stallen hebben een veel lager rendement dan de door het ministerie van VROM opgegeven 50 procent reductie van ammoniakuitstoot. Dat heeft de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) duidelijk gemaakt in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

De NMV heeft uitgezocht dat Groen Label stallen in de melkveehouderij slecht een rendement hebben van 5 tot 8 procent. In de weideperiode heeft een emissiearme stal geen effect. De resterende vijf maanden van het seizoen is de uitstoot van een Groen Label stal weliswaar 30 procent minder, alleen bij het uitrijden van de mest uit deze stallen komt weer meer ammoniak vrij.

Per saldo leveren levert een Groen Label stal volgens de NMV dus een hoger kostenplaatje op, terwijl het milieurendement uiterst gering is. Verschillende fracties willen via een amendement de wet aanpassen zodat de melkveehouderij wordt uitgesloten van het gebruik van emissiearme stallen.

De Land en Tuinbouw Organisatie LTO Nederland heeft echter al een akkoord gesloten met VROM dat inhoudt dat, wanneer de melkveehouderij er niet in slaagt het ureumgetal naar 20 te krijgen, LTO VROM zal steunen bij het voorstel om emissiearme stallen verplicht in te stellen.

De vakbond wijst op een paradox. Weidende bedrijven hebben over het algemeen een wat hoger gemiddeld ureum gehalte. Deze bedrijven zouden dus een emissiearme stal moeten bouwen voor koeien die hier maar een klein deel van het jaar in verblijven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.