Home

Achtergrond

Minder veehouderijbedrijven vallen onder Wet ammoniak en veehouderij

De wetswijziging van de Wet ammoniak en veehouderij verkleint het areaal natuur waarvoor de wet geldt met ongeveer 10 procent. Ook vallen er 40 procent minder veehouderijbedrijven onder de regels die natuurgebieden beschermen tegen de uistoot van ammoniak. De wetswijziging wordt van kracht zodra de Eerste Kamer goedkeuring heeft gegeven.

De Wet ammoniak en veehouderij regelt de milieuvergunning voor veehouderijen die op of binnen 250 meter van een zeer kwetsbaar natuurgebied liggen. Een te grote ammoniakuitstoot in deze gebieden moet zo worden voorkomen. Dit kan de bodem namelijk zuur maken, wat vooral voor bos- en natuurgebieden schadelijk is. Ook kan ammoniak een overdaad aan voedingsstoffen veroorzaken, waardoor bijvoorbeeld de algengroei in het water explosief toeneemt. Het is aan de Provincies om de kwetsbare gebieden aan te wijzen.

De wet zorgt daarnaast voor een betere integratie van de Europese richtlijn voor geïntegreerde bestrijding en preventie van verontreiniging (IPPC-richtlijn). Deze richtlijn geldt voor intensieve veehouderijen. Overheden hoeven een milieuvergunning minder vaak te weigeren en bedrijven kunnen eerder met technische hulpmiddelen hun uitstoot verminderen. Het is ook mogelijk het principe van interne saldering te gebruiken. Dit houdt in dat niet elke stal afzonderlijk aan de uitstooteisen van ammoniak hoeft te voldoen. Wel moeten alle stallen tezamen (per saldo) aan de nationale of Europese eisen voldoen.

Lees ook Interne saldering mogelijk via wijziging Wet ammoniak en veehouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.