Home

Achtergrond

Melkquotering kan flexibeler

De melkquotering kan worden geflexibiliseerd zodat melkveehouders een overschrijding makkelijker kunnen meenemen naar een volgend jaar. Dat is de conclusie van het landbouweconomisch instituut LEI dat hier in opdracht van het Productschap Zuivel onderzoek naar deed.

De vraag of het kan komt voort uit een notitie van de Nederlandse melkveehoudersvakbond die constateert dat er aan het huidige systeem van jaarquotum in de melkquotering diverse negatieve aspecten zitten voor de ondernemer en voor de markt.

Het lukt namelijk maar weinig melkveehouders de productie ieder jaar af te stemmen op hun melkquotum. De meeste streven zelfs bewust naar overschrijding, in de verwachting die te kunnen verevenen met de niet-gebruikte rechten van overschrijders. Ze zouden dus gebaat zijn bij een systeem waarbij ze hun niet-benutte productieruimte in een bepaald jaar kunnen doorschuiven naar een volgend jaar of tegen een goede prijs kunnen verkopen.

Het LEI ontwikkelde en vergeleek hiervoor samen met deskundigen uit de sector zes systemen die een flexibeler gebruik van de productieruimte mogelijk zouden kunnen maken. Twee van deze zes voldoen het beste aan de randvoorwaarden en behoeften van de partijen (geen superheffing, geringe lastendruk, gelijke behandeling en mogelijkheid van goede planning). Het gaat dan om het rekening-courant systeem en de financiële verevening.

Bij het rekening courant systeem kunnen individuele melkveehouders hun niet-gebruikte rechten doorschuiven, zonder dat de sector risico loopt dat er in het volgend jaar een quotumoverschrijding ontstaat waardoor iemand via een superheffing aansprakelijk kan worden gesteld.

De financiële verevening, die nu al door veel zuivelfabrieken wordt gebruikt, houdt in dat melkveehouders die hun quotum overschrijden een hogere prijs gaan betalen voor verevening van het niet-gebruikte quotum van collega veehouders.

De belangenorganisaties in de melkveehouderij vinden dat er een nader onderzoek moet komen naar de uitkomsten van het LEI. De Nederlandse Melkveehoudersvakbond wil het systeem aan de leden gaan voorleggen en eventueel ook verdere uitwerking aan het LEI vragen. De Centrale Organisatie Superheffing verwacht echter dat de eventuele invoering van een rekening-courant systeem tot hogere administratieve lasten zal leiden.

Meer informatie Rapport Flexibilisering van het melkquoteringssysteem, alternatieven en consequenties van oplossingen op de site van het LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.