Home

Achtergrond

Kosten afzet geitenmest verdrievoudigd

Melkgeitenhouders betalen volgens voerleverancier Hendrix UTD dit jaar ongeveer drie keer zoveel geld voor de mestafzet. Dat komt door de concurrentie op de afzetmarkt als gevolg van de nieuwe mestwet.

Tot vorig jaar zetten geitenhouders de mest meestal nog gratis af. Ze hoefden alleen te betalen voor het transport, het wegen en bemonsteren. Dat kwam op 7 euro per ton neer. Dit jaar moeten geitenhouders 19 tot 21 euro per ton betalen om de mest kwijt te raken.

Geitenmest is stromest en dat is niet zo homogeen als drijfmest. Dat geeft veel afwijkingen in de monsteruitslagen en maakt de afzet lastiger. De mest bevat gemiddeld ongeveer 9 kilo stikstof per ton en 4,6 tot 4,7 kilo fosfaat. Dat maakt akkerbouwers terughoudend de mest te gebruiken.

Gemiddeld bedragen de mestafzetkosten per liter geitenmelk meer dan drie cent. Dit heeft een aantal geitenhouders er toe doen besluiten de mest zelf op te slaan, in de hoop dat de afzet volgend jaar goedkoper wordt. LTO probeert de excretienormen voor geitenmest nu naar beneden te krijgen.

Meer informatie Website Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.