Home

Achtergrond

Inbrengen onderneming in BV is geen liquidatie van die onderneming

Het inbrengen van een onderneming in een Besloten Vennootschap (BV) maakt geen deel uit van het geheel van rechtshandelingen gericht op liquidatie van de onderneming. Ook een eventuele geleidelijke liquidatie staat niet aan toepassing van geruisloze inbreng in de weg. Dat heeft de Rechtbank van Arnhem bepaald.

Een melkveehouder heeft begin 1999 zijn onderneming geruisloos ingebracht in een BV. Daarvoor dreef hij de melkveehouderij in maatschapverband samen met zijn vader. De BV verkoopt begin 2000 op basis van een eerdere optie-overeenkomst de onroerende zaken onder vestiging van een tijdelijk voortgezet gebruikersrecht.

Vervolgens koopt de boer eind 2000 in Duitsland een boerderij met cultuurgrond en melkquotum en verhuist met zijn gezin naar de nieuwe boerderij. Het melkquotum van het bedrijf in Nederland is verkocht en tot resultaat van de BV gerekend. In 2001 zijn vervolgens de melkkoeien, landbouwwerktuigen en inventarisgoederen naar het nieuwe bedrijf in Duitsland overgebracht en in 2002 volgt het resterende vee.

Volgens de inspecteur van de Belastingdienst maakt de inbreng van de melkveehouderij in de BV deel uit van een geheel van handelingen gericht op de liquidatie van de onderneming. Artikel 18 van de Wet IB 1964 kan om deze reden niet worden toegepast. Artikel 18 is een regeling voor het geval een onderneming die wordt gedreven voor rekening van een natuurlijk persoon, wordt omgezet in een de vorm van een BV gedreven onderneming. De inspecteur ging daarom over tot het heffen van een navorderingsaanslag.

De Rechtbank van Arnhem is echter van mening dat er geen sprake is van liquidatie van de onderneming. Ook een eventuele geleidelijke liquidatie, hetgeen volgens de rechtbank discutabel is, staat een geruisloze inbreng niet in de weg. Er is geen sprake van staking van de onderneming van 1998 en de opgelegde navorderingsaanslag wordt vernietigd.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.