Home

Achtergrond

In mestwet is naweiden met schapen mogelijk

Melkveehouders die hun grasland na het weideseizoen openstellen voor schapen, hoeven niet bang te zijn dat dit gevolgen heeft voor de mestboekhouding. Dat stelt de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouderij.

Hetzelfde geldt voor akkerbouwers die percelen met een groenbemester door schapen af laten grazen. De werkgroep heeft dit bevestigd gekregen door gesprekken te voeren met de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor naweiden moet de melkveehouder, de akkerbouwer en de schapenhouder op hun eigen bedrijf over voldoende plaatsingsruimte voor mest beschikken. Het naweiden heeft ook geen gevolgen voor het verzilveren van toeslagrechten.

Wanneer een melkveehouder of akkerbouwer, zonder de schapenmest mee te rekenen, de gebruiksnormen overtreedt, worden de schapen wel meegeteld bij het vaststellen van de hoogte van de mestheffing.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.