Home

Achtergrond

Herziening btw op diensten niet mogelijk

Een agrariër kan door van de landbouwregeling af te stappen geen herziening van diensten bewerkstelligen in een later jaar dan dat waarin ze in gebruik zijn genomen. Dat heeft de Hoge Raad in cassatie bevestigd.

Bij een maatschap die een melkveehouderij exploiteert was tot juli 2000 de landbouwregeling van artikel 27, lid 1 en 2 van de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) van toepassing. Op eigen verzoek wordt zij vanaf die datum op de voet van hetzelfde artikel 27, lid 6 van de Wet OB in de OB-heffing betrokken.

Een jaar eerder heeft de maatschap de melkstal verbouwd en uitgebreid, in een tanklokaal geïnvesteerd en een stal gerenoveerd. Deze prestaties hebben het karakter van diensten. Ze zijn op de IB-balans geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

De melkveehouder wil ter zake van de diensten de herzieningsregeling toepassen wat in 2000 een teruggaaf van 1.155,78 euro zou opleveren. Het Gerechtshof van Leeuwarden is echter van oordeel dat de regeling niet van toepassing is op diensten.

Bovendien stelt het Hof vast dat uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijkt dat herziening van diensten alleen mogelijk is in het boekjaar waarin de ondernemer de dienst is gaan gebruiken.

Tegen dit oordeel stelde de agrariër een cassatieberoep in en stelde daarbij drie middelen voor. De Hoge Raad deed dit cassatieberoep echter af met toepassing van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie. De middelen die de melkveehouder voorstelt kunnen namelijk niet tot cassatie leiden. Volgens het bewuste artikel is er dan ook geen nadere motivering nodig. Het beroep is ongegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.