Home

Achtergrond

Geen minimumjeugdloon voor 13- en 14-jarigen

Het is geen leeftijdsdiscriminatie dat er geen minimumjeugdloon is voor 13- en 14-jarigen, terwijl dit er wel is voor 15 jarigen. Er bestaat een objectieve rechtvaardiging voor dit onderscheid. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Vakcentrale FNV en de CNV Jongerenorganisatie hadden samen een zaak aangespannen tegen de Staat nadat er een uitzondering was gemaakt op het verbod op kinderarbeid voor bepaalde lichte werkzaamheden voor 13- en 14-jarigen. FNV wilde dat er net als voor kinderen vanaf 15 jaar ook voor deze groep een minimumjeugdloon zou komen.

De Rechtbank van Den Haag oordeelde eind 2002 dat het ontbreken hiervan inderdaad een vorm van leeftijdsdiscriminatie was. In hoger beroep werd dit oordeel bevestigd, maar de Hoge Raad vernietigde in cassatie de uitspraken van de Rechtbank en het Hof.

Volgens de Hoge Raad sluit het leeftijdonderscheid aan bij de ook internationaal aanvaarde minimumleeftijd van 15 jaar voor het toetreden tot de arbeidsmarkt. Voor 13- en 14- jarigen geldt net als voor 15 jarigen dan wel een uitzondering op het verbod op kinderarbeid, maar het gaat hier om niet zelfstandige hulparbied, om bijzondere werkzaamheden van incidentele aard. Het is niet de bedoeling dat deze kinderen hiervan kunnen leven.

De eerste prioriteit voor behoort bij deze leeftijdsgroep namelijk te liggen op het volgen van onderwijs. Het invoeren van een minimumjeugdloon voor hen zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat inschakelen van deze kinderen in het gewone arbeidsproces aanvaardbaar is. Volgens de Hoge Raad heeft de Staat er daarom voor mogen kiezen arbeid onder 13- en 14-jarigen toe te staan, maar niet ook voor hen een minimumjeugdloon in te voeren.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.