Home

Achtergrond

Fiscale knelpunten successie- en schenkingsrecht bij overdracht opgelost

De eisen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van successie- of schenkingsrecht bij bedrijfsoverdracht binnen een maatschap worden versoepeld. Dat is de uitkomst van overleg tussen het ministerie van Financiën en belastingbureau VLB (dat optrad namens LTO) over de knelpunten van de opvolgingsregeling in de Successiewet.

Minister Zalm van Financiën heeft de Tweede Kamer middels een brief ingelicht over de uitkomsten van het overleg. Hier werden een zestal knelpunten behandeld. De eerste drie hadden te maken met de voortzettingseis van vijf jaar.

Vrijstelling van successie- of schenkingsrecht wordt alleen verleend indien de verkrijger de onderneming daadwerkelijk vijf jaar voortzet. Deze eis geldt binnenkort niet meer voor het deel dat de voortzettende vennoot al in bezit had. In schrijnende gevallen kan hierbij een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.

Bij bedrijfsopvolging binnen een bestaande personenvennootschap, waarbij een vennoot het aandeel van een andere vennoot met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit verkrijgt is de termijn wel een knelpunt. Op dit moment wordt het gedeelte van de onderneming dat de voortzettende vennoot al in bezit had ook besmet met de vijfjaarstermijn. Hierdoor kan de voortzettende vennoot het aandeel dat hij al in bezit had gedurende 5 jaar niet overdragen.

Volgens de VLB lost een versoepeling op dit punt een hoop knelpunten op. Een wijziging van de regeling is volgens het ministerie van Financiën ook mogelijk, maar over de precieze manier moet nog worden gesproken.

Het knelpunt van publicatie van de kasstroomnormen 2006 is opgelost omdat deze inmiddels zijn gepubliceerd op de internetpagina van de belastingdienst. Dit is van belang voor het bepalen van de voortzettingswaarde.

Over twee knelpunten volgt nog nader overleg. Het betreft de wijze waarop toeslagrechten en langlopende schulden worden meegenomen bij vaststelling van liquidatie- en de voortzettingswaarde.

Meer informatie Brief Zalm aan Tweede Kamer
Meer informatie Successiewet 1956, Bedrijfsopvolging. Voortzettingswaarde. Agrarische normbedragen en rekenmodule

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.