Home

Achtergrond

BTW op paarden niet verhoogd

De voorgenomen verhoging van het BTW-tarief voor paarden, van 6 naar 19 procent, is voorlopig van de baan. Het wordt niet opgenomen in het belastingplan voor 2007. Daarvoor is in de Tweede Kamer een amendement aangenomen.

Het ministerie van Financiën zal eerst met nadere gegevens moeten komen en als Financiën de verhoging toch wil doorzetten, dan kan dit slechts via een separaat wetsvoorstel of in een volgend belastingplan (2008).

Minister Zalm wilde voor 2007 het BTW-tarief al verhogen voor paarden, rundvee, geiten en varkens voor zover niet bestemd voor voortbrengen of productie van voedingsmiddelen, dan wel voor gebruik in de landbouw. Deze verhoging treft vooral sport- en recreatiepaarden en leveringen van landbouwhuisdieren aan hobbydierhouders.

Met het amendement van VVD en CDA vervalt de voorgenomen verhoging. Er volgt nu nader onderzoek naar onder meer de vraag waarom andere lidstaten de EU-regels anders uitleggen en geen verhoging nodig vinden. Tot slot zal worden bekeken of er geen afwijking mogelijk is in Euopees verband.

Een verhoging van het BTW tarief zal volgens de Sectorraad Paarden leiden tot een slechtere concurrentiepositie omdat grote paardenlanden als Duitsland en Frankrijk het verlaagde tarief toepassen op de levering van paarden. Belangrijk argument om voor paarden het BTW tarief van 6 procent te blijven toepassen is daarnaast dat uiteindelijk vrijwel alle paarden in de voedingsmiddelenketen eindigen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.