Home

Achtergrond

BTW en quota, uitkijken geblazen!

In het Besluit Landbouw van 15 juni 2006, CPP2005/3096M zijn de spelregels rondom de agrariër en de omzetbelasting samengevoegd en geactualiseerd. De oude goedkeurende besluiten rondom verkoop en lease van Quota en rechten zijn per datum van publicatie van het besluit ingetrokken. In feite is er sprake van een aanscherping van de goedkeuring rondom verkoop en lease van Quota en rechten.

Hoofdregel is dat een boer of tuinder onder de landbouwregeling valt. Voor “agrarische” leveringen en diensten mag dan geen BTW in rekening worden gebracht. Voor “niet-agrarische” leveringen en diensten is deze landbouwregelaar echter gewoon, net als iedere andere ondernemer, BTW-plichtig. De verkoop of verhuur van rechten en quota is geen “agrarische” levering of dienst. Over deze verhuur of verkoop is daarom (in principe) BTW-heffing verschuldigd. Voor 15 juni 2006 kon op grond van de goedkeurende quotabesluiten BTW-heffing veelal achterwege blijven. Deze goedkeurende besluiten zijn ingetrokken en vervangen door het Besluit Landbouw van 15 juni 2006.

Ook in het nieuwe besluit is er een goedkeuring opgenomen voor de verkoop van rechten en quota. In beginsel kan heffing van BTW achterwege blijven. De reden voor deze goedkeuring is dat anders een verkopende landbouwer alleen voor deze ene levering van rechten of quota in de heffing betrokken zou moeten worden. Hierop is echter een belangrijke beperking aangebracht. Indien een landbouwer al op grond van andere activiteiten in de BTW wordt betrokken geldt de goedkeuring niet. Indien bijvoorbeeld naast het agrarische bedrijf tevens een BTW-belaste tak wordt geëxploiteerd geldt de goedkeuring niet. Een landbouwer die tevens een mini-camping exploiteert, is daarom altijd BTW verschuldigd over de verkoop van rechten en quota.

Deze nieuwe regeling roept veel vragen op. In feite verricht bijna iedere landbouwer wel een of meerdere BTW-belaste prestaties. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een jachtrecht of de verkoop van producten aan huis. Ook dan is de goedkeuring volgens letterlijke lezing niet van toepassing. Dit lijkt mij echter niet de bedoeling. Indien de goedkeuring zo strikt zou moeten worden uitgelegd is deze een loze bepaling. Vandaar dat vragen zijn voorgelegd aan het Ministerie van Financiën om meer duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van de goedkeuring. Antwoord van het Ministerie is er nog niet. Hopelijk krijgt de praktijk snel meer duidelijkheid. Vooralsnog is het uitkijken geblazen bij de verkoop van rechten en quota!

Voor de verhuur van melkquota is er een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 april 2010 kan de heffing van omzetbelasting achterwege blijven bij de verhuur van melkquotum. Na deze datum is de verhuur belast. Voor de opterende boer of tuinder speelt het bovenstaande niet. Deze dient immers voor alle leveringen of diensten BTW in rekening te brengen. Voor de verhuur van quota is er een overgangsregeling in het leven

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.