Home

Achtergrond

Afschaffen leeftijdsgrens pachtovereenkomst ongunstig

Het door de overheid geplande afschaffen van de 65-jarige leeftijdgrens als grond voor beëindiging van de pachtovereenkomst kan zowel voor de pachter als de verpachter ongunstig uitpakken. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

De overheid wil de landbouw met de maatregel tegemoet komen, maar de NVR verwacht eerder dat de bepaling schadelijk is voor de toekomst van de reguliere pacht. Immers, slechts weinig adviseurs zullen hun opdrachtgever nog adviseren vrije grond in reguliere pacht te geven. Erfpacht of éénmalige pacht liggen dan meer voor de hand.

Ook de landbouwsector zelf is volgens de NVR niet gebaat bij het verdwijnen van de leeftijdsgrens. Oudere pachters zullen moeilijker afstand kunnen doen van hun pachtbedrijf en de vaak noodzakelijke investeringen zullen worden uitgesteld. De zwarte of grijze pacht zal een ongewenste vlucht gaan nemen, de pachter blijft dan na zijn 65ste jaar pachter, maar geeft de grond aan derden tegen vaak hogere tarieven in gebruik.

Jonge boeren worden op deze manier gedwongen uit te wijken naar de vrije markt. Of ze moeten concurreren met de zwart/grijze pachtbetalers. De NVR verwacht dat de Eerste Kamer nog dit jaar toestemming verleent om de leeftijdgrens te laten vervallen.

Vooruitlopend hierop lijkt het volgens de NVR raadzaam pachtbeëindigingsbrieven op grond van de 65-jarige leeftijdsgrens op korte termijn de deur uit te doen. De opzeggingstermijn moet uiteraard wel passen binnen de gestelde termijn, en gedaan worden op de manier die de Pachtwet voorschrijft.

Meer informatie Studiemiddag Nieuwe Pachtwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.