Home

Achtergrond

18.000 aanmeldingen voor derogatie

Er hebben zich inmiddels 18.000 boeren bij aangemeld voor derogatie. Dat heeft Dienst Regelingen bekend gemaakt. Agrariërs hebben nog tot 1 december de tijd zich voor 2007 aan te melden.

Het aantal internetaanmeldingen is lager dan vorig jaar. Iets minder dan 10 procent heeft via de website van het LNV-Loket aangemeld. Dienst Regelingen verwacht echter dat vlak voor de sluitingsdatum nog een hoop aanmeldingen binnen zullen komen. Om drukte te voorkomen adviseert de uitvoerende instantie van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit dan ook de aanvraag via internet te doen.

Boeren die ten minste 70 procent grasland hebben kunnen in aanmerking komen voor een ruimere gebruiksnorm van 250 kilo stikstof per hectare (derogatie). Grasland is hier landbouwgrond waarop gras geteeld wordt dat voor veevoer is bestemd. Na goedkeuring moeten ze voor 1 februari een bemestingsplan opstellen en dit plan bewaren bij de administratie gedurende vijf jaar.

De grond moet één keer in de vier jaar gecontroleerd worden op de fosfaattoestand en het stikstofleverend vermogen. Ook dat moet bij de administratie worden bewaard. Op kleibouwland mag geen drijfmest worden uitgereden in de periode van 16 december tot en met 31 januari. Derogatie geldt alleen voor graasdiermest en desgevraagd moet de boer meewerken aan overheidsonderzoek. Tot slot moet de agrariër zich houden aan de overige verplichtingen van het mestbeleid als de stikstofgebruiksnormen.

Meer informatie Regeling op site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.