Home

Achtergrond

Weidevogelpakketten SAN gesloten

De weidevogelpaketten waarin het onderdeel nestbescherming is opgenomen (bijlage 19 tot en met 22 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer SAN) worden niet meer opengesteld. Dat heeft minister Veerman van Landbouw besloten. Het ministerie wil de weidevogel in Nederland voortaan in alle levensstadia beschermen.

Het huidige pakket realiseert volgens LNV onvoldoende het beoogde effect van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de weidevogelpopulatie in Nederland. Ook past het onvoldoende in de Europese beleidslijn voor Cross Compliance en de nationale beleidslijn van de Flora en Faunawet. De lopende contracten voor de pakketten zullen wel doorlopen tot de einddatum.

Samen met de provincies en andere betrokken partijen wordt op korte termijn gewerkt aan nieuwe pakketten. Deze zullen gericht zijn op samenwerking van boeren, terreinbeheerders en andere beheerders. Het gaat om de realisatie van gebieden van voldoende omvang op plaatsen met een goede leefomgeving voor weidevogels. Dienst Regelingen informeert eind oktober 2006 aanvragers over wijzigingen in de SAN.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.