Home

Achtergrond

Vrije toegang werknemers nieuwe EU landen later dan gepland

Vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-landen per 1 januari 2007 is vrijwel zeker uitgesloten. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris streeft wel naar een zo snel mogelijke invoering ervan. Dit om te voorkomen dat de groei van de economie wordt afgeremd door een tekort aan werknemers. Het aantal vacatures neemt namelijk snel toe en het blijkt dat een deel van de vacatures niet vervuld kan worden met Nederlands arbeidsaanbod.

Volgens Van Hoof moeten vakbeweging, werkgeversorganisaties en overheid echter eerst nog steviger afspraken maken die garanderen dat werknemers uit bijvoorbeeld Polen, Letland, Litouwen en Tjechië geen oneerlijke concurrentie vormen voor Nederlandse werknemers.

De maatregelen moeten daarnaast garanderen dat werknemers uit Midden- en Oost- Europese landen die hier komen werken daadwerkelijk gelijk behandeld worden als Nederlandse werknemers. Om hiervoor te zorgen moeten de verschillende belangen organisaties nauw met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen. Over de precieze invulling hiervan overleggen de partijen nog.

Overigens zijn er al wel een hoop afspraken gemaakt. Zo gaan de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV en de SIOD nauwer samenwerken om zwart en illegaal werk te voorkomen en om ontduiking van het minimumloon en fraude met uitkeringen tegen te gaan.

Een aantal oude en nieuwe lidstaten hebben onderling afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens over grensoverschrijdende dienstverlening om zwart werk tegen te gaan. Ook hebben werkgevers, gemeenten en het ministerie van VROM afspraken gemaakt om problemen met tijdelijke huisvesting tegen te gaan.

Daarnaast mag de Arbeidsinspectie bedrijven die onder het minimumloon betalen een boete geven van 6.700 euro per overtreding en kunnen inspecteurs de overtreders dwingen het achterstallige loon alsnog te betalen.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Van Geel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.