Home

Achtergrond

Voorwaarden voor brede weersverzekering

Minister Veerman van Landbouw wil onder voorwaarden meewerken aan een brede weersverzekering voor de landbouw die risico’s als storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte dekt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport Mogelijkheden van een brede weersverzekering van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

De minister deelt de conclusie van het LEI dat een brede weersverzekering haalbaar is als de overheid daarbij een nadrukkelijke rol vervult, maar meent dat die ondersteuning niet vanzelfsprekend een financiële hoeft te zijn.

Daarnaast moet het initiatief voor een verzekering vanuit de sector komen. Het voorstel moet een calamiteitenverzekering zijn en geen inkomensverzekering. Marktpartijen moeten een groot deel van het risico zelf dragen. Een eventuele overheidsbijdrage moet voldoen aan de Europeesrechtelijke staatssteunkaders.

Alle weerrisico’s waar de akkerbouw, boomkwekerijen, vollegrondsgroenten-, bloembollen-, en fruitteeltbedrijven moeten onder de dekking vallen. Tot slot is Veerman van mening dat steun voor risico’s die al privaat verzekerbaar zijn of verzekerbaar zijn in de markt moet worden uitgesloten. De onverzekerbaarheid moet helder onderbouwd naar voren komen. De opzet mag niet in strijd zijn met het mededingingsrecht.

Het LEI had het onderzoek gedaan samen met het Nederlandse Institute for Risk Management in Agriculture (IRMA). Ze hebben vooral gekeken naar de theoretische aspecten die het mogelijk maken al dan niet tot een brede weersverzekering te komen. Ook is er een analyse uitgevoerd onder sectorvertegenwoordigers en verzekeraars. Dit om inzicht te krijgen in de visies, belangen, wensen en ambities van klantgroepen of sectoren en verzekeraars.

Niet alle sectoren voelen overigens voor een brede weersverzekering, blijkt uit het onderzoek. Met name de glastuinbouw en de bloembollensector reageren terughoudend. De verhouding tussen premie en risicobeleving is cruciaal. Voor verzekeraars spelen met name markttechnische- en verzekeringsaspecten. Het ontbreekt hen aan voldoende statistische gegevens en de marktpotentie wordt door verzekeraars laag ingeschat.

Sectorvertegenwoordigers en verzekeraars staan volgens het onderzoek wel positief tegenover de verzekering als de overheid financiële rugdekking geeft. Dan kan de premie namelijk laag blijven of de overheid kan een herverzekering aanbieden.

Meer informatie Brief Veerman over Onderzoeksrapport brede weersvoorziening
Meer informatie Rapport Mogelijkheden van een brede weersverzekering van het LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.