Home

Achtergrond

Verschil WEV-WEVAB terecht belast

Het verschil tussen de door de taxateur vastgestelde WEVAB en de betaalde koopsom (WEV) voor een perceel grond is terecht belast. Dat heeft de Rechtbank van Arnhem bepaald. De bewijslastverdeling in de nieuwe tekst van de landbouwvrijstelling is niet anders dan in de oude tekst.

Een moeder en zoon hadden samen tot 31 december 2000 een agrarische onderneming in de vorm van een maatschap. De inspecteur van de belastingdienst heeft bij de aanslag voor dat jaar het verschil tussen de opbrengst en de WEVAB van een verkocht perceel tot de belastbare stakingswinst gerekend waarvan aan ieder van de maten de helft is toegerekend.

Het verschil tussen de WEVAB en de koopsom verklaart de belastinginspecteur door prijsopdrijvende factoren. Enerzijds bestaande uit uitbreidingsplannen van het naastgelegen dorp, toekomstige woonbestemming, en anderzijds bestaande uit het feit dat de koper bezig is zoveel mogelijk grond te kopen met het doel dit aan de gemeente te verkopen.

Volgens de stakers is dit echter onterecht omdat volgens hen de WEVAB gelijk is aan de koopsom. Ze zijn dus van mening dat het gehele bedrag onder de landbouwvrijstelling valt. Dit omdat de koper volgens hen ook een agrariër is en de grond thans nog steeds een agrarische bestemming heeft.

Omdat de staking na 27 juni 2000 plaatsvond, geldt volgens de Rechtbank de gewijzigde wettekst van de landbouwvrijstelling. Daarin staat dat het verschil tussen de boekwaarde van de grond en de WEVAB onder de landbouwvrijstelling valt. Maar een verschil tussen de WEVAB en de WEV valt daarbuiten.

Het laatstgenoemde verschil wordt belast en bij de stakingswinst opgeteld. De bewijslast hiervoor is hetzelfde als bij de oude wet. De belastinginspecteur moet aannemelijk maken dat de WEVAB lager is dan de WEV. Dat heeft hij volgens de Rechtbank voldoende gedaan door het benoemen van de prijsopdrijvende factoren. De Rechtbank volgt de redenering van de inspecteur en oordeelt dat het verschil terecht is belast.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.