Home

Achtergrond

Verkorte procedure bouwaanvraag

Boeren en tuinders kunnen in de loop van 2007, uiterlijk op 1 januari 2008, rekenen op een verkorte procedure bij een bouwaanvraag. Dat is het gevolg van het feit dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet ruimtelijke ordening (WRO).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat gemeenten alle beroep- en bezwaarschriften tegen een aantal vergunningaanvragen bundelt in één traject, wat ook een verkorting van de procedure betekent. In de nieuwe WRO zijn de verantwoordelijkheden voor gemeenten, provincies en rijk bij ruimtelijke ordening duidelijker geregeld. Ook zijn de spelregels vereenvoudigd, korter en verbetert.

Er moeten nog spelregels worden opgesteld in de invoeringswet en het besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ook komt er nog een besluit over de grondexploitatie. De regering zal verder preciezer aangeven wie belanghebbenden zijn bij een projectbesluit. Zo’n besluit is het begin van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Meer informatie Website Eerste Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.