Home

Achtergrond

Veerman maakt uitzondering voor bollentelers

Bollentelers hoeven voor de teelt van lelies en gladiolen niet direct na de oogst van maïs een vanggewas in te zaaien. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt hiervoor een uitzondering.

Voorwaarde bij de vrijstelling is dat het vanggewas zo snel mogelijk en in ieder geval voor 10 november wordt ingezaaid. Telers die gebruik maken van de vrijstelling moeten zich daarnaast telefonisch melden bij het LNV-Loket van Dienst Regelingen.

Volgens het Besluit gebruik meststoffen zijn telers van maïs op zand- en lössgronden sinds 1 januari 2006 verplicht direct na de oogst van de mais een gewas in te zaaien dat achtergebleven mineralen, zoals stikstof, vastlegt.

Maïspercelen zijn echter zeer geschikt voor de teelt van bol- en knolgewassen. Voor een succesvolle teelt van lelies en gladiolen is het nodig aaltjes in de grond te bestrijden met een grondontsmettingsmiddel. Dit ontsmetten kan alleen in het najaar gebeuren en moet gedaan worden voor het zaaien van het vanggewas. De vrijstelling biedt daarvoor de mogelijk.

Meer informatie Website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.