Home

Achtergrond

Subsidie voor energiebesparende tuinders

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt eind 2006 de Investeringsregeling Energiebesparing open. Deze regeling moet vooral de energie-extensieve glastuinbouw stimuleren. Aanvragers kunnen tot maximaal 25 procent van het investeringsbedrag subsidie krijgen.

De precieze datum van de openstelling is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk eind november zijn. Dit zal worden vermeld in de Staatscourant. Geïnteresseerde kunnen nu al wel ter voorbereiding offertes aanvragen. Dit is verstandig omdat bij de eerste openstelling de subsidie op volgorde van binnenkomst wordt verleend.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het belangrijk dat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan zoals het tekenen van een offerte. Daarnaast moeten de investeringen voor 1 april 2007 kunnen worden gerealiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om een eerste of tweede energiescherm, een warmtebuffersysteem, een condensor op retour, een klimaatcomputer, een kasdek met antireflectiecoating of een softwarepakket voor temperatuurintegratie.

De investeringsregeling, die bedoeld is voor bedrijven die minder dan 25m3 gas per m2 per jaar gebruiken, zal tot en met 2009 jaarlijks éénmaal worden opengesteld. Het is één van de in totaal drie nieuwe stimuleringsregelingen die vallen onder het Programma Versnelling Energietransitie (105 miljoen euro in 3 jaar).

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.