Home

Achtergrond

Subsidie voor bedrijfsadvisering

Agrarisch ondernemers kunnen van 1 november - 23 november 2006 subsidie aanvragen voor het inhuren van een deskundig adviseur, om zich te laten adviseren over de huidige bedrijfsvoering in combinatie met het naleven van de Europese randvoorwaarden voor inkomensondersteuning. Dat heeft Dienst Regelingen (DR) bekend gemaakt.

De boeren kunnen inzicht krijgen in hoeverre het bedrijf voldoet aan de randvoorwaarden voor het verkrijgen van rechtstreekse betalingen. Ook kunnen ze advies krijgen over de maatregelen die ze in de bedrijfsvoering kunnen treffen om op punten waar men nog niet aan voldoet, in de toekomst wel te voldoen.

Minister veerman van Landbouw heeft 750.000 euro voor de Kaderregeling kennis en advies, openstelling bedrijfsadvisering randvoorwaarden ter beschikking gesteld. Het subsidiebedrag per aanvrager is maximaal 1000 euro. De te verlenen subsidie voor deze aanvraag periode bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten. Om de subsidie te ontvangen moet de aanvrager een rapport aan DR sturen.

Aan dit rapport zijn een aantal eisen gesteld. Zo moet een deskundige het opstellen. Alle randvoorwaarden moeten in het overzicht behandeld worden en een deskundige moet aangeven of hieraan is voldaan. Tot slot moet worden aangegeven welke randvoorwaarden relevant zijn voor de agrariër. Is er een randvoorwaarde niet gecontroleerd, dan krijgt de aanvrager geen subsidie.

Meer informatie Website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.