Home

Achtergrond

Schadevergoeding mogelijk onterecht belast als winst uit onderneming

De schadevergoeding die een agrariër heeft ontvangen naar aanleiding van veroorzaakt lichamelijk letsel is mogelijk deels ten onrechte als inkomensschade aangemerkt en belast. Dat heeft de Hoge Raad in cassatie bepaald.

Een agrarisch ondernemer raakte in 1994 betrokken bij een verkeersongeval. Hij handelde in levend vee, auto’s en trainde sportpaarden. Ook hield hij zich bezig met het melken van vee en het transport van melkbussen. Hiervoor had hij een contract met boeren in de omgeving afgesloten. Die laatste twee activiteiten heeft hij na zijn ongeval moeten staken. De overige bezigheden leverden tijdelijk minder omzet op wegens arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsschade is door een verzekeringsmaatschappij op 2.723 euro per jaar vastgesteld, hetgeen gekapitaliseerd tot een totaalbedrag van 52.185 euro leidde. De totale schade is vastgesteld op 86.218 euro, waarvan de agrariër na aftrek van eerder verstrekte voorschotten een slotuitkering van 63.529 euro ontving.

Het Gerechtshof van Leeuwarden had geoordeeld dat de slotuitkering belast moest worden als winst uit onderneming. Dit omdat bij de ondernemer ondanks enige blijvende invaliditeit, geen sprake is van een blokkade van toetreding tot de arbeidsmarkt. Ook duidde de na het ongeval opgetreden verbetering van de inkomenspositie volgens het Hof niet op een verlies van arbeidsvermogen.

De Hoge Raad oordeelde in cassatie echter anders. Volgens haar had het Hof bij de beantwoording van de vraag of de schadevergoeding belast is, het karakter van de schadevergoeding zoals deze is verstrekt moeten onderzoeken. Het Hof heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de verstrekte schadevergoeding niet mede strekte tot vergoeding van door de verzekeringsmaatschappij aanwezig geachte schade aan de zijde van de ondernemer. De agrariër is volgens de Hoge Raad namelijk voorgoed niet meer in staat tot het uitoefenen van een deel van de activiteiten van zijn onderneming.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.