Home

Achtergrond

Programma Beheer open gesteld

De provincies stellen 15 november 2006 het Programma Beheer open voor de aanvraagperiode 2007. Het programma Beheer bestaat uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) 2000. Hiervoor kunnen tot 14 januari 2007 bij Dienst Regelingen aanvragen worden ingediend.

Vanaf 1 januari 2007 is het Programma Beheer een provinciale regeling. Het wordt opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Voortaan spreken we dan ook van de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) en de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN).

Belangrijkste veranderingen zijn dat er een subsidieplafond is ingesteld waardoor de datum van aanvraag heel belangrijk wordt. Daarnaast is er geen automatische toekenning meer van de Probleemgebiedenvergoeding. Die moet vanaf 2007 voortaan jaarlijks worden aangevraagd.

De Europese Unie cofinanciert een gedeelte van de PSAN. Vandaar dat Brussel eisen stelt aan de uitvoering van het Programma Beheer. Deze eisen staan in het plattelansontwikkelingsprogramma POP. Alle wijzigingen en toelichtingen staan vanaf 1 november 2006 op de internetsites van de provincies en het LNV-Loket.

Meer informatie Regeling op website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.