Home

Achtergrond

Productschap Zuivel stopt jaarlijkse verlaging heffingen

De heffing van het Productschap Zuivel (PZ) zal volgend jaar voor het eerst sinds jaren op hetzelfde niveau blijven. Dat blijkt uit de nieuwe ontwerp-zuivelverordening die het productschap volgende maand in het algemeen bestuur wil behandelen.

De heffingen voor melkveehouders blijven in 2007 op in totaal 8 eurocent per 100 kilo melk staan. Voorgaande jaren werd de PZ-heffing steeds verlaagd omdat het Productschap beschikte over omvangrijke reserves. Dat is nu niet langer het geval. De reserves zijn inmiddels op een verantwoord niveau gekomen waardoor het niet nodig is de heffingen verder te verlagen.

De PZ-heffing bestaat voor melkveehouders uit twee delen. Per 100 kilo melk gaat 5 cent naar uitgaven die het productschap doet voor praktijkonderzoek, proefprojecten, en demonstratieprojecten voor de melkveehouderij. Waar het geld precies heen gaat bepaald de Commissie Melkveehouderij.

De overige 3 cent per 100 kilo dragen de melkveehouders af voor de gezondheidszorg voor runderen en voor het fonds Dierziektebestrijding Runderen. Die dierziektebestrijding is wettelijk verplicht. Het Productschap Zuivel doet dat samen met het Productschap Vee en Vlees.

De zuivelondernemingen innen in de praktijk de PZ-heffing via het melkgeld. De huishoudelijke uitgaven van het productschap komen voornamelijk voor de rekening van de melkverwerkers. Daarvoor betalen de zuivelbedrijven 6 eurocent per 100 kilo ontvangen melk. Kleinschalige zuivelfabrieken dragen 3 cent per 100 kilo melk bij in de administratieve lasten.

Meer informatie Website van het Productschap Zuivel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.