Home

Achtergrond

Meer aanvragen afgewezen dan gehonoreerd voor ontheffing uitbreidingsverbod

Dienst Regelingen heeft 578 bedrijven afgewezen voor de voorziening gedeeltelijke ontheffing uitbreidingsverbod voor totaal 7.754.811 kilogram fosfaat. Deze voldoen niet aan de gestelde voorwaarden of overschrijden het plafond. Dat heeft minister Veerman van LNV middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het totale plafond voor de voorziening gedeeltelijke ontheffing uitbreidingsverbod bedraagt ten hoogste 2 miljoen kilogram fosfaat. Nederland moet er zo voor zorgen dat de totale mestproductie niet boven het niveau van 2002 uitstijgt. Dit in verband met de door de Europese Commissie verleende derogatie.

139 aanvragen werden wel goedgekeurd. De meeste daarvan (113) zijn grelateerd aan mestverbranding. Deze hebben betrekking op ruim 937.000 kilogram fosfaat. Voor de verwerking van pluimveemest komen 19 bedrijven voor de voorziening in aanmerking en 7 varkensbedrijven. Met deze aanvragen is 372.000 kilo fosfaat gemoeid.

De voorziening stelt bedrijven die investeren in mestverwerking, en de mest buiten Nederland afzetten, in staat de hiermee samenhangende kostprijsverhoging op te vangen door schaalvergroting. Ze hoeven slecht 50 procent van de voor de uitbreiding van het bedrijf benodigde productierechten aan te kopen. Van deze voorziening mogen ook bedrijven gebruik maken doe hun mest laten verbranden in een mestverbrandingsinstallatie.

De helft is gereserveerd voor mestverbranding en de andere helft voor mestverwerking. Zo moet voor een evenwichtige spreiding over de verschillende verwerkings- en verbrandingsinitiatieven worden gezorgd. Tweevijfde van de beschikbare ruimte is gereserveerd voor de varkenshouderij en drievijfde voor de pluimveehouderij (naar rato van de fosfaatproductie).

Als na afhandeling van alle aanvragen er bij één van de groepen ruimte overblijft ten opzichte van het plafond, wordt die toegevoegd aan de groepen waarbij er meer aangevraagd is dan er ruimte is. Een tweede openstelling is pas na evaluatie van de huidige regeling aan de orde.

Meer informatie Beantwoording vragen en openstaande toezeggingen mestbeleid op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.