Home

Achtergrond

Lastenverlichting levert flinke besparing op

De administratieve lasten zijn de afgelopen vier jaar met ongeveer een derde verlaagd. Dat levert voor boeren en tuinders een gezamenlijke besparing op van 160 miljoen euro. Dat schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer.

Moest er in 2003 nog 430 miljoen euro door het agrarische bedrijfleven voor de lasten worden neergeteld, nu is dat nog 270 miljoen euro. Om dit te bereiken zijn er de afgelopen vier jaar door het ministerie van Landbouw ongeveer 1000 van de in totaal 1600 ministeriële regels geschrapt.

Vooral de mestwetgeving is volgens de minister veel simpeler geworden. Dat heeft tot een besparing van 100 miljoen euro geleid. Ook op het gebied van diergezondheid is het aantal formulieren en regels teruggebracht wat een lastenverlichting van 50 miljoen euro oplevert.

De reinigingsvoorschriften bij veetransport zijn vereenvoudigt, er is één relatienummer voor agrarische ondernemers geïntroduceerd en de verplichting voor veehouders, die internet hebben, om een schriftelijke bedrijfsregister bij te houden bestaat niet meer.

Veerman erkent dat de reductie van de administratieve lasten met ruim 37 procent waarschijnlijk niet zo door de boeren wordt ervaren. Maar volgens hem bewijzen bovenstaande cijfers dat er wel degelijk een substantiële vermindering van informatieverplichtingen is.

Ook op het gebied van subsidies zal in 2007 aanmerkelijke vereenvoudiging zijn doorgevoerd. Subsidieregelingen worden dan gebundeld aan clusters zoals het ondernemingsprogramma en het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Meer informatie Overzicht van de regelgeving die vereenvoudigd is op site ministerie van Landbouw
Meer informatie Brief Veerman aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.