Home

Achtergrond

Kamer keurt verruiming afschrijvingsregels voor kassen goed

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verruiming van de afschrijvingsregels voor tuinbouwkassen. Minister Zalm van Financiën heeft zijn wetsvoorstel Werken aan winst hiervoor aangepast. Hij wilde eerst alleen een extra afschrijving mogelijk maken op kassen met een groen-labelcertificaat.

De argumentatie voor de verruiming is dat tuinbouwkassen geen gewone gebouwen zijn en snel verouderen. Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer moet de afschrijvingsregeling daarop zijn toegesneden. Kassen worden nu in een periode van 14 jaar tot nagenoeg nihil afgeschreven.

Volgens LTO Nederland/glaskracht levert deze maatregel een besparing op van 125.000 tot 350.000 euro per hectare glas. Dit is afhankelijk van de waarde van de grond. Voor de gehele sector gaat het dan om een besparing van 22 miljoen euro per jaar. Met het behoud van de volledige afschrijving bespaart de sector ook aanzienlijk op de extra administratieve lasten die met de nieuwe regels gepaard zouden zijn gegaan, zoals extra WOZ taxaties.

De uitzondering op de afschrijvingsregels voor tuinbouw kassen moet overigens nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie, maar hier verwacht de Kamer geen problemen mee. Dit in tegenstelling tot Zalm die onder meer vreest dat Brussel de uitzondering zal zien als staatssteun.

De eerder toegezegde compensaties blijven daarnaast ongemoeid. Zo gaat de milieu investeringsaftrek voor groenlabel kassen en stallen omhoog van 40 procent naar 50 procent en komt er een cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer stemde tevens in met het voorstel het kwekersrecht onder de fiscaal vriendelijke octrooibox te brengen.

Lees ook Zalm tegen snelle afschrijving gewone kassen
Meer informatie Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstellingen uit de nota Werken aan winst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.