Home

Achtergrond

Grens voor heffing Diergezondheidsfonds

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren de grens bepaalt vanaf wanneer geiten- en schapenhouders moeten bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. Ze hebben daarvoor een convenant opgesteld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsmatig en hobbymatig houden van dieren. De grens ligt bij een klein aantal dieren. 8 ooien is hobby, 9 is bedrijfsmatig. 3 melkgeiten is hobby en 4 melkgeiten is bedrijfsmatig.

Voor dwerggeiten ligt de grens bij 32 dieren. Voor bedrijven met zowel schapen als geiten geldt dat ze pas een heffing krijgen als ze voor één van beide diersoorten boven de grens zitten. Als ze meer dan 8 schapen en meer dan 3 geiten hebben betalen ze één keer de vaste voet voor schapen en verder het aandeel per dier voor beide diersoorten.

Het Productschap heeft gekozen voor één keer heffen in de vijf jaar. Dit om de inningskosten niet te hoog te laten oplopen. Dit najaar komt de rekening van 2005 tot en met 2009. Een houder van 100 schapen betaalt dan bijvoorbeeld 550 euro wat neerkomt op een bedrag van 1,10 euro per dier.

Voorheen werd de heffing geheven bij elk dier dat geslacht of geëxporteerd werd. Bedrijven met veel dieren betaalden toen veel meer dan veehouders met minder dieren. Door in de berekening van de heffing rekening te houden met vaste kosten en kosten per dier bij de uitbraak van ziekte, worden kosten volgens LNV eerlijker verdeeld. Voor veehouders met zeer weinig dieren neemt de overheid de kosten voor zijn rekening.

Meer informatie Nieuwsbrief over schapen en geiten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.