Home

Achtergrond

Geen versoepeling van de mestregels

De Europese Commissie honoreert de wens van de Tweede Kamer voor versoepeling van de mestregels niet. Dat schrijft minister Veerman van LNV aan de Tweede Kamer. De Commissie wil geen precedenten scheppen omdat ze bezig is om met andere lidstaten afspraken te maken over een derogatie en Nederland het land is met de hoogste derogatie van alle lidstaten.

Derogatiebedrijven met een gebruiksnorm van 250 kilo stikstof uit dierlijke mest hoeven er niet op te rekenen dat zij die norm tot 170 kilo per hectare mogen opvullen met staldiermest en de rest met graasdiermest. Onduidelijk is nog of rosé-kalveren ook graasdieren zijn. Ook is het nog onzeker of champost dierlijke mest is. Daarvoor is nog overleg nodig.

De Europese Commissie is verder niet te spreken over een aantal situaties waarbij Nederland tijdelijk heeft afgeweken van de Europese regelgeving. Zeker voor wat betreft het afwijken van verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit de derogatiebeschikking en het derde nitraat actieprogramma waarop de derogatiebeschikking gebaseerd is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tijdelijke vrijstelling om grasland te scheuren en de deze zomer doorgevoerde verhoging van de gebruiksnormen van zomergerst en wintertarwe.

De Commissie ziet het zelfs als het feitelijk openbreken van het mestakkoord van eind 2004. Formeel gezien zouden zelfs nieuwe onderhandelingen nodig maar daar wordt waarschijnlijk vanaf gezien. Duidelijk is wel dat voor verder versoepelingen geen ruimte is. Het overeengekomen mestbeleid voor 2006-2009 op basis van het derde actoeprogramma en de derogatiebeschikking moet gehandhaafd blijven en wijzigingen moeten worden opgespaard tot een volgend actieprogramma.

Meer informatie Beantwoording vragen mestbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.