Home

Achtergrond

Derogatie 2007 aanmelden voor 1 december 2006

Bedrijven met minimaal 70 procent grasland kunnen zich tot 1 december 2006 aanmelden voor derogatie 2007. Dienst Regelingen (DR) heeft daarvoor inmiddels 35.000 formulieren verstuurd. Boeren kunnen zich ook online aanmelden.

Sinds 1 januari 2006 geldt een gebruiksnorm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar. Onder bepaalde voorwaarden mogen boeren hier echter vanaf wijken. Deze afwijking heet derogatie. Ze mogen dan rekenen met een gebruiksnorm van 250 kilogram stikstof uit graasdiermest.

De agrariërs moeten zich elk jaar opnieuw aanmelden om voor derogatie in aanmerking te komen. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op de website van het LNV-Loket. Zo tellen alleen die percelen mee die tussen 15 mei en 15 september van dat jaar onafgebroken als grasland hebben gediend. Graszaad en gras als vanggewas telt niet mee.

De boer moet voor 1 januari van elk jaar dat hij derogatie aanvraagt een bemestingsplan afhebben. Dit moet betrekking hebben op alle delen van het bedrijf. Het plan hoeft niet te worden opgestuurd, maar moet de boer vijf jaar lang in zijn administratie bewaren.

Eén keer in de vier jaar moet de agrariër de grond laten bemonsteren en analyseren op de fosfaatstand en het stikstofleverend vermogen. Een boer die gebruik maakt van derogatie mag op kleibouwgrond tussen 16 december en 21 januari geen drijfmest uitrijden. De derogatie geldt alleen voor graasdiermest en de boer moet bereid zijn mee te werken aan overheidonderzoek.

Meer informatie Informatie over derogatie op site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.