Home

Achtergrond

Boer bestrijdt tevergeefs Minas wet- en regelgeving

Een agrariër heeft tevergeefs, voor het Gerechtshof van Arnhem, de Minas wet- en regelgeving bestreden. Het Hof mag namelijk formele wetgeving niet toetsen op haar grondwettigheid en de wet ook niet beoordelen. Ook achtte het Hof het niet nodig minister Veerman van Landbouw te ondervragen over deze wetgeving en de bijbehorende systematiek en motieven.

De eigenaar van een gemengd agrarisch bedrijf heeft het ontvangen aangiftebiljet voor de forfaitaire mineralenheffing 2000 ondertekend teruggestuurd, zonder de gestelde vragen te beantwoorden en de gevraagde gegevens te verstrekken. Ook telefonisch wilde hij de gegevens niet overleggen. Vervolgens zijn de boer naheffingsaanslagen fosfaatheffing en stikstofheffing met verzuimboeten van 4.500 euro opgelegd.

De boer weigerde te betalen omdat volgens hem de Minas wet- en regelgeving waarop de onderhavige fosfaat- en stikstofheffing gebaseerd is ondeugdelijk, onlogisch, onbillijk en onredelijk is. Hij acht Minas een rekenkundige blunder van formaat. In zijn visie worden processen en hoeveelheden stoffen bij elkaar opgeteld die van elkaar onderscheiden moeten worden. Om dit te bewijzen wilde hij de landbouwminister als getuige in deze zaak oproepen.

Het Hof mag formele wetgeving echter niet toetsen op haar grondwettigheid en evenmin de innerlijke waarden of billijkheid van de wet beoordelen. De Meststoffenwet mag ook niet worden getoetst aan algemene omschreven rechtsbeginselen. Er is daarnaast niets gebleken van strijdigheid van de wet met een ieder verbindende verdragsbepalingen.

Het Hof ziet geen reden minister Veerman van Landbouw op te roepen als getuige in deze zaak. De boer had hem namelijk uitsluitend opgeroepen om hem vragen te stellen over de Minas en de systematiek en motieven die daaraan ten grondslag liggen.

Tot slot was het de ondernemer volgens het Hof voldoende duidelijk dat de aanslagen betrekking hadden op het jaar 2000. Het ontbreken van de datum op de aangifte niet tot vernietiging van de aanslagen. De inspecteur van Dienst Regelingen heeft de ze in de ogen van het Hof juist vastgesteld. De boete blijft staan op 4500 euro.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.