Home

Achtergrond

Beslissing gemaakt bij keuzevermogen is onherroepelijk

Het pachtrecht met betrekking tot het woongedeelte behoort tot het keuzevermogen. Als echter eenmaal een bedrag definitief ten laste van de ondernemingswinst is gekomen, dan is de keuze voor ondernemingswinst onherroepelijk. Dat heeft het Gerechtshof van Den Haag bepaald.

Een boer pachtte tot 1997 een onroerende zaak bestaande uit akkers, een woning en bedrijfsopstallen. Daarna werd hij eigenaar en rekende de akkers en bedrijfsopstallen tot zijn ondernemingsvermogen en de woning tot zijn privé-vermogen.

Het Gerechtshof van Amsterdam besliste echter dat de woning ook bij het ondernemingsvermogen hoorde. Overweging hierbij was het feit dat als een boer zijn onderneming uitoefent op een bij een overeenkomst gepachte boerderij, het pachtrecht inclusief de woning tot het ondernemingsvermogen behoort.

De Hoge Raad oordeelde in cassatie dat dit niet juist was. Afhankelijk van het gebruik van de onroerende zaken waarop het pachtrecht betrekking heeft, zullen de rechten en verplichtingen uit hoofde van de pacht verplicht tot het privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen behoren, dan wel zal er een keuzerecht zijn. De zaak werd vervolgens verwezen naar het Gerechtshof van Den Haag.

Het verwijzingshof acht aannemelijk dat de agrariër de woning mede in zijn onderneming heeft gebruikt in de periode dat hij een melkveehouderij bedreef. Het is dan immers wenselijk dicht bij het vee te wonen. In de periode 1993-1995 is bovendien een bedrag definitief ten laste van de ondernemingswinst gekomen zodat de keuze van de boer, met betrekking tot het keuzevermogen, hiervoor onherroepelijk is. Het beroep in cassatie is vervolgens door de Hoge Raad verworpen.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.