Home

Achtergrond

Aanvragen vergunning verschuiven definitie akkerland

Landbouwers kunnen tot 1 december 2006 bij Dienst Regelingen een vergunning aanvragen voor het verschuiven van de definitie akkerland in 2007. Ze krijgen voor 1 januari 2007 uitsluitsel over de toewijzing of afwijzing van de aanvraag.

Onder de definitie akkerland valt alle grond die tot het bedrijf behoort en die in 2003 niet in gebruik was als blijvend grasland, grond voor blijvende teelten of grond voor niet- agrarische doeleinden.

Grond die op 15 mei 2003 uit productie is genomen overeenkomstig de beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland of bebost land, is overeenkomstig de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden ook akkerland.

Vanaf 2006 gelden de bedrijfstoeslagrechten. Verzilveren van de zogenoemde braaktoeslagrechten kan alleen op percelen die voldoen aan de definitie akkerland. Dit geldt niet voor de overige toeslagrechten. De 10-maanden periode is wel van belang.

Percelen die gebruikt worden voor het velzilveren van toeslagrechten moeten minimaal 10 maanden aaneengesloten in gebruik zijn. Als niet voor een vervangende periode is gekozen dan loopt deze periode standaard van 1 januari tot 1 november.

Meer informatie Site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.