Home

Achtergrond

6 miljoen euro aan bedrijfstoeslag laten liggen

Ongeveer 7400 boeren hebben dit jaar geen aanvraag toeslagrechten ingestuurd, waar ze wel recht op hadden. Het gaat daarbij om een bedrag van 6 miljoen euro. Dat heeft minister Veerman van Landbouw middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Die 6 miljoen euro is 1,8 procent van de 325 miljoen euro die in 2006 in totaal voor Nederland voor de bedrijfstoeslagregeling beschikbaar was. De boeren lieten vooral relatief kleine bedragen liggen. Bij 80 procent gaat het om een bedrag kleiner dan 1000 euro. Een groep van 600 agrariërs liet meer dan 2.500 euro aan toeslagrechten liggen.

Dienst Regelingen (DR) onderzoekt waarom deze bedrijven geen aanvraag hebben ingestuurd. De meeste boeren die dit niet deden, stuurden ook geen aanvraag voor uitkering van de bedrijftoeslag 2006 op.

Een groep van 700 boeren stuurden geen aanvraag toeslagrechten in, maar vroegen later wel uitbetaling van hun veronderstelde rechten. Het gaat hier om een totale waarde van 1,5 miljoen euro. Veerman zal voor deze groep in overleg met de Europese Commissie bekijken of eventuele reparatie mogelijk is.

In totaal hebben 77.000 boeren een aanvraag ingediend bij DR. Aan 72.000 van hen is een beschikking toegestuurd waarop het aantal toeslagrechten per categorie recht wordt aangegeven, en hoeveel elk recht waard is. De overige 7.000 ontvangen voor 15 november de beschikking. Er zijn naar aanleiding van de verstuurde beschikkingen inmiddels 1000 bezwaarschriften binnen gekomen.

DR heeft 5.600 aanvragen voor toeslagrechten uit de nationale reserve ontvangen. Hiervan zijn 5000 beoordeeld en op basis hiervan wordt de totale aanspraak op de nationale reserve geschat op 11 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of het budget toereikend is. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden de toeslagrechten gekort.

Van ruim 65.000 agrariërs heeft DR een aanvraag voor bedrijfstoeslag binnen gekregen. Ongeveer 60 procent van deze groep krijgt in december 2006 de bedrijfstoeslag uitbetaald. Voor 20 procent is dat niet mogelijk omdat noodzakelijke controles doorlopen tot begin 2007. Voor de overige 20 procent wil de landbouwminister proberen in december een eerste betaling te doen.

Voor 1 oktober 2006 betaalt DR de extra steun uit. Boeren die in het voorafgaande jaar voor rechtstreekse betalingen in aanmerking kwamen krijgen dit uitgekeerd. Het kan gaan om akkerbouwsubsidie, zuivelpremie of slachtpremie. Op de bedragen is 3 procent modulatiekorting toegepast. De eerste 5000 euro is echter vrijgesteld van deze korting en daarom wordt de extra steun uitbetaald. Het maximale bedrag hiervoor is 150 euro.

Lees ook Vertraging bij vaststelling toeslagrechten
Lees ook Bezwaar maken tegen toekenning toeslagrechten: bezwaarassistent
Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.